Preinkubacja

Program preinkubacji prowadzony jest przez zespół Centrum Innowacji PW.

Program jest podzielony na dwa etapy:
I - Pierwszy etap Preinkubacji, trwający 3 miesiące, pomaga zespołom posiadającym innowacyjny pomysł w rozwinięciu go oraz opracowaniu modelu biznesowego. Program składa się z trzech filarów: serii warsztatów biznesowych, pracy z mentorem oraz wsparcia zapewnionego przez naszych ekspertów. Zespoły biorące udział w programie intensywnie pracują przez cały okres jego trwania.

II - W drugim etapie Preinkubacji najlepsze zespoły biorą udział w dalszym wsparciu (~4 miesiące) zawierającym serię bardziej zaawansowanych warsztatów biznesowych, intensywniejszą pracę z mentorem i bliższą współpracę z ekspertami. Jednym słowem przygotujemy Wasz zespół do założenia spółki i wejścia na rynek.

Nad czym będziesz pracować w
1. etapie Preinkubacji

Wprowadzenie do modeli biznesowych, budowanie hipotez rynkowych, analiza Lean Canvas i Lean Startup - to wszystko jest strukturą, na któej oprzesz rozwój swojego projektu

Ten temat jest rozdzielony na dwa warsztaty, dzięki temu możemy dokładnie wprowadzić uczestników w temat customer development: tłumaczymy jak stawiać hipotezy, poznawać rynek oraz analizować konkurencję i potrzeby klienta, a następnie pomagamy w analizie zebranych danych w celu dalszego rozwinięcia projektu. To jest serce tego etapu preinkubacji.

Warsztat, podczas którego uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi marketingu i sprzedaży, przygotują persony swoich klientów, poznają narzędzia marketingu internetowego i przygotują swój własny plan marketingowy.

Warsztat dający bazę do budowania strategii ochrony własności intelektualnej wewnątrz przyszłej spółki

Warsztat, który pomaga uczestnikom w stworzenia kilkuminutowego pitchu, który będzie im potrzebny na dalszych etapach projektu przy pozyskiwanie inwestorów.

Nad czym będziesz pracować w
2. etapie Preinkubacji

Pogłębienie tematu pracy w zespole, odpowiedniego zarządzania czasem i zasobami, a także bardziej długofalowy plan pracy zespołu.

Pomoc w zakresie pozyskiwania i analizowania danych. Wsparcie w zakresie lepszego rozpoznania rynku oraz kontaktu z większą liczbą potencjalnych klientów.

Wstęp do finansów i rachunkowości. Wskazanie kluczowych wskaźników finansowych przyszłej spółki.

Przybliżenie najczęściej stosowanych konstrukcji prawnych stosowanych w spółkach kapitałowych. Wskazanie, na co należy zwrócić uwagę przy zakładaniu spółki i jakich błędów unikać.

Pogłębienie wiedzy uzyskanej w pierwszym etapie Preinkubacji. Praca z każdym zespołem o charakterze bardziej indywidualnym, dokładniejsze rozplanowanie kampanii marketingowej oraz sprzedaży.

Pogłębienie z pierwszego etapu Preinkubacji na temat podatków, przedstawienie możliwych form opodatkowania.

Przybliżenie schematów funkcjonowania dużych instytucji. Wskazanie najczęstszych problemów przy współpracy z korporacjami i administracją publiczną, a także sposobów ich unikania.

Pogłębienie wiedzy z pierwszego etapu Preinkubacji na temat prezentowania swojego pomysłu inwestorom. Próbne prezentacje zespołów, a następnie rozbudowany feedback na temat mocnych i słabych punktów prezentacji.

Pomoc w zakresie zrozumienia funkcjonowania spółek kapitałowych w obszarze sprawozdań. Omówienie przykładowych sprawozdań oraz przygotowanie próbnego sprawozdania finansowego.

Poznaj zespoły obecnie wspierane w preinkubacji

 • Etap 1 - weryfikacja pomysłów biznesowych
 • Etap 2 - przygotowanie do założenia spółek

 • Secure Query
  silnik bazodanowy oparty o techniki szyfrowania w pełni homomorficznego umożliwiający przetwarzanie danych (w szczególności osobowych) bez dostępu do ich jawnej postaci.
 • VeReePW
  Innowacyjne gry VR dla edukacji STEM oraz rehabilitacji neurologicznej
 • Wavy
  Innowacyjna aplikacja pozwalająca na transkrypcję dźwięku w czasie rzeczywistym i tworzeniu ustandaryzowanych podsumowań spotkań oraz wykonywaniu zadań opartych o te transkrypcje i podsumowania. Aktualnie specjalizujemy się w tworzeniu automatycznego wywiadu z pacjentem dla branży medycznej.
 • DRONFIS
  Zautomatyzowany system monitorowania dużych powierzchni wykorzystujący drony oraz stacje dokujące z możliwością planowania czasu i tras przelotu dronów
 • Recykling odpadów 3D
  Urządzenie pozwalające na wtórne użycie odpadów powstałych podczas wydruku 3D w celu ponownego użycia do produkcji filamentu
 • FizMed
  usługa chmurowa, która na podstawie przekazanego EKG zwraca informacje diagnostyczne, zorganizowane w sposób, który ma bezpośrednie odniesienie do dynamiki pobudzenia w sercu badanego pacjenta.
 • Sense Of Soil
  Rozwiązanie oferujące nadzór nad wilgotnością i zasoleniem gleby - bezprzewodowy wielopunktowy monitoring gleby 
 • 3D - GeoLab
  Aplikacja do pracy z Cyfrowymi Bliźniakami miast
 • AZPierce
  Rozwiązanie dla branży beauty wspomagające proces gojenia ran po zabiegach piercingowych
 • CTRL Pads
  Modularna personalizowana klawiatura z możliwością podłączenia dodatkowych peryferii odpowiadających indywidualnym potrzebom użytkownika
 • AGT (Advanced Green Technologies)
  Rozwiązanie recyklingu odpadów poprodukcyjnych, technologia recyklingu odpadów poprodukcyjnych z przemysłu wełny mineralnej
 • BereSolutions
  Personalny rower 3 i 4 kołowy o cechach użytkowych samochodu osobowego z napędem suwnicowym
 • Evision
  Konwersja klasycznych samochodów spalinowych na pojazdy hybrydowe z napędem wieloźródłowym

Offline Website Creator