Mobirise Website Builder

Inkubacja

Program Inkubacji przeznaczony jest dla młodych firm technologicznych, istotnych dla ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej, znajdujących się na początku drogi biznesowej.

Celem programu Inkubacji jest przeprowadzenie start-upu od etapu początkowego rozwoju do stabilności i pełnej samodzielności rynkowej.

Czas uczestnictwa w programie wynosi maksymalnie 3 lata, dla politechnicznych firm spin-off, lub 2 lata dla pozostałych start-upów.

Oferta programu inkubacji

Biuro na kampusie PW
a tu nasz cennik

Networking

Mentoring i możliwość dodatkowego
doradztwa

Dostęp do usług badawczych, laboratoriów itp.

Dodatkowo dla politechnicznych firm spin-off

Wydłużony czas ulokowania w inkubatorze

Opiekun rozwoju Twojej firmy

Pakiet usług rozwojowych o wartości 150.000 zł

Wsparcie w pozyskaniu finansowania

Jak do nas dołączyć?

1

Zgłoszenie

Wypełnij i podpisz zgłoszenie
a następnie prześlij na adres inkubator.cinn@pw.edu.pl
2

Ocena - etap 1.

Ocena jest dwuetapowa.
W etapie pierwszym weryfikujemy warunki formalne określone w Ogłoszenie o naborze do Inkubatora.
3

Ocena - etap 2.

Etap drugi to rozmowa panelowa z pracownikami ININ podczas którego firma przedstawia plan na dalszy rozwój.
4

Decyzja

Po panelu decyzję o przyjęciu firmy do programu inkubacji podejmuje dyrektor Centrum Innowacji PW. 

Obecni lokatorzy inkubatora

Mobirise Website Builder
AI Clearing

Umożliwiają śledzenie i monitorowanie postępów prac budowlanych - aiclearing.com

Netsports

Spółka technologiczna specjalizująca się w marketingu sportowym i jego digitalizacją
- netsports.pl

Mobirise Website Builder
DataCubed

Wspiera klientów w zakresie danych, tworząc innowacyjne rozwiązania
- data-cubed.eu

Card Title

Głównym produktem firmy, jest platforma edukacyjna – zestaw modułów elektronicznych wraz z serwisem on-line
- readiy.tech

Mobirise Website Builder
Exoframe

Spółka spin-off PW, która opracowuje rozwiązania dla pasywnych egzoszkieletów - exoframe.com.pl

CodeWith

Spółka budujące innowacyjne rozwiązania "low code"
- codewith.pl

Mobirise Website Builder
Wellneskin

Start-up, który tworzy rozwijązania kosmetyczne w oparciu o nanotechnologie - wellneskin.com

XY-Sensing

Firma dostarcza wysokopoziomowe rozwiązania w technologii czujników mikrofalowych - xysensing.com

Mobirise Website Builder
Dołącz do nas

Jeśli jesteście ainteresowani dołączeniem do naszej społęczności - prosimy o kontakt: inkubator.cinn@pw.edu.pl

Binderless

Platforma cyfryzująca proces decyzyjny i obieg dokumentów w inwestycjach budowlanych - binderless.com

Mobirise Website Builder
WIDMO Spectral Technologies

Oferuje rozwiązanie nowej generacji służące do tomografii podpowierzchniowej - widmo.tech

Processifier

Tworzy i wdraża narzędzia służące do analizy procesów, ich optymalizacji i monitorowania - processifier.com

Dokumenty związane z działalnością inkubatora PW

AI Website Creator